Computar
您的当前位置:首页 > >   > > 产品中心 > > 镜头 > > Computar

Computar FA 远心镜头TEC系列

  • Computar FA 远心镜头TEC系列
  • 图片描述

产品概述: • 低失真率(小于1.0%) • 两用镜头:远心镜头、显微镜头 • 大景深 • 工作距离:140mm-Infinity

详细介绍

• 低失真率(小于1.0%)

• 两用镜头:远心镜头、显微镜头

• 大景深

• 工作距离:140mm-Infinity


产品型号


(此内容由www.junguankj.com提供)